About

… es sapņoju, domāju, uztraucos, lasu, fantazēju, prātoju, baidos, iztēlojos, spriežu, rakstu, improvizēju, analizēju, uzdrīkstos, slēpjos, ilgojos, mainos, spēlēju, stāstu, izpaužos, cīnos, radu, ceru, gaidu, un dzīvoju.

…I dream, think, worry, read, fantasize, ponder, fear, imagine, reason, write, improvise, analyze, dare, hide, long, change, play, tell, express myself, fight, create, hope, wait, and live.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s